800. SZÖRNY

Bár a teriádok nagyhatalmú teremtmények, aránylag kevés van belőlük. Talán azért, mert nagyon ritkán nemzenek utódot. Nincsenek hatalmas városaik, inkább kisebb csoportokban, vagy teljesen magányosan élnek. A hierarchia magasabb fokán álló teriád varázslók azonban fittyet hánynak a fajukról alkotott elképzeléseknek, és képesek szolgákat gyűjteni maguk köré. A képességeik iránt érzett tisztelet az, amely alárendeltjeiket megbízhatóvá teszi. A varázslók gyakran küldik ki feladatokkal őket, amely a legtöbb esetben valakinek (nem ritkán egy másik teriádnak) a meggyilkolása. A torz morálú alattvalók ilyen feladatok során fejlesztették tökélyre a gyilkolás művészetét. A taktikájuk rendre a következő: hosszú, pikkelyes farkuk csapásával kibillentik egyensúlyából, elkábítják az ellenfelet, majd hat acélkemény, borotvaéles karomban végződő végtagjaikkal darabokra szabdalják azt. Ezután már csak a trófeaszerzés van hátra. Az áldozatból kinyert komponens (melyhez valamelyik testrész lecsonkolásával jutnak hozzá) hamarosan mágus gazdájuknál köt ki, aki azt a feladat tökéletes elvégzésének bizonyítékaként kezeli a jövőben.


Szint : 56
TP : 33732
Védettség : 115-115-115
Életerő : 4034-4263
Támadás : 180
Sebzés : ?


Védő varázslat : ?
Támadó varázslat : mágiatörés vagy a halál szava
Lőfegyver fázis : követ hajít
Spec képesség : -6 erő kör végéig, robban
Komponens / Kincs : kincs: 1 teriád tőr, 1 teriád méreg (nem fix), 1 mérgezett teriád tőr (nerm fix), 1 teriád kobak
kinyerhető: 1-3 teriád féreg
Egyéb : mágiaérzékenység: 80 %, fizikai varázslat nem hat rá
Régió : Ryuku szigetek
Tereptipus : Bozótos, Füves
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.