FANDOM


Szint Jobb Bal Szint Jobb Bal
1-3 1 - 4-5 2 -
6-11 2 1 12-19 3 1
20-27 4 2 28-35 5 3
36-43 6 4 44-51 7 5
52-59 8 6 60-67 9 7
68-75 10 8 76-83 11 9
84-91 12 10 92-99 13 11
  • 19. szint után csak fegyvermesternél fejleszthetők az ismeretek. (Kivéve a viziharcot.)
  • 12. és 20. szint környékén az "újonnan kapott" támadás NEM mindig jön be, azaz pl. 12. szintű fegyverismerettel kb. 20% esélyed van a 3 támadásra jobb  kézzel, egyébként 2x támadsz. Ez az esély szintről szintre nő.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.