FANDOM


Alapító Okirat

A Világégést követő harmadik esztendő első felében megalapításra került A Korona Bajnokai elnevezésű, általános közös tudat. Jelképül az Alapító Atyák a Koronára fonódó Kígyót választották, csaknem egyhangúlag.


Hűségnyilatkozat

(Melyben az Alapító Atyák saját és majdani követőik nevében elkötelezik magukat a Birodalom, a Korona és ezen keresztül a Végtelen Bölcsességű VI. Borax uralkodása mellett.)

Fényesléptű VI. Borax Király! Mi a Korona Bajnokai kérünk Téged eme széles és élő földek koronás urát, hogy fogadd kegyesen fegyvereink és varázserőnk hatalmát, melyet önszántunkból és önzetlenül helyezünk most lábaid elé! Engedd meg, hogy szolgáljunk Téged híven és mindhalálig! Bocsásd meg, ha vétettünk és nézd el botorságunk, ha vétenénk bölcs és jóságos törvényeid ellen! Rendelkezz velünk és rendünkkel belátásod szerint! Várjuk utasításaidat.


Az ideológia, melyet vallunk

Kezdetben lőn a hat Isten. Leah, Sheran, Fairlight, Elenios, Tharr és a jóságos Raia valának azok. Hatalmuk és bölcsességük vetekedett az idő végtelenségével. Háborúikat alattvalóikon keresztül vívták egymással és bölcsen őrizkedtek a személyes részvételtől és a kiszámíthatatlan hatalmak használatától. Érkezett egyszer egy ember, a rémületes erejű Dornodon. Hatalma az Istenekéhez volt mérhető, azonban bölcsessége még nem lépte túl a halandók korlátait, nem ismerte fel a veszélyt, hogy milyen könnyen és visszafordíthatatlanul elpusztulhat mindaz, amin uralkodni vágyott... A lecke kegyetlen volt. Sok-sok millió halandó fizetette meg a tandíjat. Az ő keserű sorsuk árán lett Isten a halandó emberből. Ma már a hatalmas Dornodon is elég bölcs ahhoz, hogy ne szálljon harcba személyesen, céljait alattvalói útján igyekszik elérni és nem kiszámíthatatlan eszközök segítségével. Soha többé nem fenyegeti a világot pusztulással, hiszen úgy elveszítené emberi játékszereit. Mert valljuk be őszintén, játékszerek vagyunk csupán az Istenek asztalán...


A Hét Hajnal vallási irányzat

Az irányzat követői nem kívánnak felhagyni a vallási viszálykodásokkal, harcolnak a jó, a gonosz vagy éppen a semleges oldal céljaiért. A Hét Hajnal mozgalom hívei csupán egy dologban kívánnak egyetérteni: Több Világégés nem következhet be!

Ennek megvalósítása végett, időnként � félretéve a vallási vagy személyes ellentéteket � közös akciókat hajtanak majd végre az emberiségre és a többi humanoid fajra potenciálisan veszélyes érdektömörülések és személyek ellen közvetlenül, illetve közvetett módozatokon. A jelen elsőszámú közellenségei Egyértelműen T. Vlagyimir és Sistergő Pumpa. Ők azok, akik a hajdanvolt Dornodonhoz hasonlóan több hatalommal és bírvággyal rendelkeznek, mint mértékletességgel és bölcsességgel. A jelen problémáinak egyértelmű mérséklője VI. Borax birodalma, amely egy apró szigetet jelent ma a káosz vad tengerében. A Hét Hajnal irányzat azon követői, akik szervezetten és vallási ellentéteket félretéve kívánnak fellépni, ezennel megalapítják A Korona Bajnokai közös tudatot� Elsődleges célkitűzés: Közös küzdelem VI. Borax és birodalma szolgálatában a hatalomratörő félisteni lények és hatalomra vágyó halandó pondrók ellenében. Másodlagos célkitűzés: A tagok jólétének és anyagi biztonságának megteremtése és fenntartása kereskedelmi és egyéb tranzakciók által. Harmadlagos célkitűzés: A hírnév és megbecsülés kiharcolása Ghalla népe előtt az Olimpián és minden egyéb fórumon a szervezet és tagjai számára.


A tagok kötelezettségei

- A Hét Hajnal vallási irányzat elfogadása és terjesztése. - Minimálisan 7 MXTU megszerzése a belépés után két hónapon belül. - Egymás segítése és a Vezető illetve szavazás által meghatározott feladatok végrehajtása. (Ezeken túlmenően a Szervezet semmiféle elvárást vagy követelést nem támaszt tagjai iránt.)


A tagok jogai

- Minden tagnak joga van megvétózni a Vezető rá vonatkozó döntéseit és szavazást kérni, melyen egyszerű többséggel felülbírálható az.


A Vezetőre vonatkozó szabályok

- MXTU-t semmilyen körülmények között nem adhat le. - Döntéseit egymaga hozza, szabad kezet kap, de bármely tag vétója esetén köteles szavazásra vinni a dolgot. - Fordulónként maximum 7 parancsot köteles a K.T.-ra áldozni. - Szavazata két voksnak minősül vitás esetekben. - Köteles irányítani a közös munkát és más szervezetekkel illetve a kívülállókkal a kapcsolatot fenntartani.


Az Alapító Atyák

Rodan McFeet, Twang to Whit, Clumbston Yal, McNewast, Dan McGee, Zöldlombfi Legolas, Kígyó Gralla, Night Buster.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.